beleidsadviseur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Adviseur
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Vacature beleidsadviseur 32 - 36 uur

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een invloedrijke brancheorganisatie in de zorg. Onze ruim 100 leden zijn algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten. De NVZ-organisatie bestaat uit vijf onderdelen: Arbeid & Opleiding, Besturing & Bekostiging, Kwaliteit & Organisatie, Communicatie en Staf. Kijk voor meer informatie op http://www.nvz-ziekenhuizen.nl...

De organisatie

De ziekenhuiszorg zal de komende jaren flink gaan veranderen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, intensievere samenwerking in de keten, verschuiving naar zorg thuis en vervaging van de grenzen tussen cure en care. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt om deze veranderingen in goede banen te leiden. Op die manier moet de zorg op lange termijn betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit blijven. Dit is een ingewikkelde, maatschappelijke opgave die veel van ziekenhuizen vraagt. De NVZ ondersteunt haar leden hierbij met een aantal programma’s. Eén van deze programma’s is het programma informatiebeleid dat in januari 2020 gaat starten. Voor dit programma zoeken wij op korte termijn twee beleidsadviseurs.

De functie

Vrijwel alle partijen in de zorg zien één grote uitdaging voor de komende jaren: hoe zorgen we ervoor dat de medische gegevens van een patiënt digitaal beschikbaar zijn voor andere zorgverleners (o.a. huisarts en apotheek) en de patiënt zelf wanneer deze uit het ziekenhuis ontslagen wordt? Kortom, hoe zorgen we voor goede en tijdige uitwisseling van gegevens zonder hulpmiddelen als fax en CD-rom? Voor dit vraagstuk zijn meerdere  programma’s ingericht, o.a. het programma VIPP (versnellingsprogramma informatie-uitwisseling met patiënt en professional), MedMij, Registratie aan de bron, Medicatieproces en Twiin. In het programma informatiebeleid willen we o.a. samenhang realiseren tussen de activiteiten in deze programma’s en de onderwerpen die hiermee samenhangen, zoals informatiebeveiliging. Daarnaast willen we in het programma activiteiten opnemen gericht op innovatie, zoals Artificial Intelligence (AI) en e-health en activiteiten gericht op het organiseren van datastromen ten behoeve van kwaliteitsinformatie.

Het programmaplan en de activiteitenplanning voor dit programma worden nog geschreven. Dit geeft beleidsadviseurs die deel uitmaken van het team de mogelijkheid om mee te denken over het plan en de activiteiten. Je stemt af met de programmamanager en jouw collega’s in het programmateam. Je volgt relevante landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid. Op landelijk niveau onderhoud je contacten met verschillende stakeholders, zoals andere brancheorganisaties, DHD, leveranciers van ICT systemen en het ministerie van VWS.

Taken

 • Leveren van een proactieve inhoudelijke bijdrage aan de activiteiten van het programma;
 • Stroomlijnen en verzorgen van de communicatie naar deelnemende instellingen en stakeholders;
 • Organiseren van bijeenkomsten met instellingen en/of stakeholders en het houden van presentaties;
 • Motiveren en bewaken van de programma voortgang;
 • Ontwikkelen van handvatten voor implementatie voor de instellingen;
 • Delen van kennis en praktijkvoorbeelden met leden bijvoorbeeld op het gebied van AI;
 • Signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingen daarvoor;
 • Verbinding leggen tussen het programma en andere (externe) programma’s; 
 • Deelname aan landelijke overleggen.

Wij vragen

 • Een relevante opleiding op academisch niveau, bijvoorbeeld klinische informatica;
 • Brede kennis van de gezondheidszorg, in het bijzonder van informatiebeleid in de zorg;
 • Analytisch vermogen, in staat om snel inzicht te krijgen in een complex onderwerp en een oordeel te vormen;
 • Proactieve instelling naar de leden; leden bezoeken en in staat om leden te motiveren;
 • Goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Flexibiliteit.

Wij bieden

Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving en een prettig team. Het dienstverband wordt aangegaan voor de duur van het programma. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, met een maximum startsalaris van € 5.620,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (=36 uur). Vakantietoeslag is 8,33% en eindejaarsuitkering is 8,33%.

Informatie en procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 8 januari a.s. je belangstelling middels een motivatiebrief met CV per e-mail kenbaar te maken bij Joke Goris, P&O manager (PenO@nvz-ziekenhuizen.nl ). Vermeld als onderwerp “vacature beleidsadviseur informatiebeleid”.

Voor meer informatie kun je terecht bij Sylvia Shackleton, manager van de afdeling Kwaliteit & Organisatie en bereikbaar via 06 – 1330 1666.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen