Divisiedirecteur Sociaal Domein

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

36 uur | Fulltime | WO | Noord-Brabant | Gehandicaptenzorg

Wat je gaat doen

‘Groot denken, klein doen’ is ons motto waarmee wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet treden. Als divisiedirecteur Sociaal Domein is je uitgangspunt het welzijn en geluk van de cliënt. Je zorgt voor een plezierige en veilige werkomgeving voor de medewerkers binnen de divisie. Aandacht en verbinding staan centraal. We handelen in eenvoud en in verbinding. Met kleine haalbare stappen vooruit maken we onze grote ambities waar! Verbindend, nieuwsgierig en lef zijn kernwaarden die richting geven aan ons denken en doen.

Als divisiedirecteur ben je op de hoogte van de vraagstukken die spelen in de teams, bij de cliënten en extern en anticipeer je daarop. In partnership werk je samen met de collega’s van de stafafdelingen. Zij ondersteunen én zijn gelijkwaardig vanuit een kritische adviesrol. Bij alle ontwikkelingen is voor jou medezeggenschap een vanzelfsprekendheid. Cliënten en hun netwerk worden geïnformeerd, denken, praten en beslissen mee, zowel binnen de formele- als informele medezeggenschap.

Binnen Amarant werken we vanuit de driehoek; waarbij er een balans is tussen kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid en dit alles binnen de financiële kaders. De kern van onze manier van werken is in verbinding en vanuit eenvoud.

Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor:   

 • het werk en de dagbesteding die wij bieden aan meer dan 2000 cliënten. Dit zijn zowel intramurale als extramurale cliënten;
 • onze woonvoorzieningen voor cliënten met autisme (normaal begaafd) en niet-aangeboren hersenletsel en het behandelprogramma Hersenz voor deze laatste doelgroep;
 • de ambulante dienstverlening, waar 1.200 cliënten ondersteuning en begeleiding ontvangen;
 • de aansturing en coaching van de managers. Daarmee ben je ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen die betrekking hebben op de medewerkers;
 • de bedrijfsvoering van de divisie; deze is op orde en er is evenwicht tussen inkomsten en kosten;
 • het leveren van een bijdrage aan de strategie en ontwikkeling van de zorg en werk op Amarantniveau, vanuit verbinding met medewerkers en de mensen aan wie zij zorg verlenen;
 • aandacht voor kwaliteit van zorg;
 • samenwerking met MT en hoofd behandeling;
 • een goed, veilig en uitdagend werkklimaat.

Als divisiedirecteur Sociaal Domein ga je je onder andere richten op de volgende speerpunten:

 • de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen op het vlak van WMO en dagbesteding met aandacht voor regionalisering;
 • de (strategische) samenwerkingsverbanden tussen de divisies en met externe stakeholders, zodat de kansen in de markt voldoende worden benut;
 • het verder ontwikkelen en implementeren van de visie op “zorg op afstand”, ambulantisering en digitalisering, in nauwe samenwerking met cliënten en cliënt vertegenwoordiging;
 • de ontwikkeling van verdere modernisering van dagbesteding.

Waar?

Amarant is een Brabantse zorgorganisatie, die inhoudelijk en landelijk toonaangevend wil zijn en blijven. De medewerkers willen voor cliënten én voor elkaar het verschil maken. Wij gaan door waar anderen opgeven. Amarant draagt, met ruim 5100 medewerkers en 1500 vrijwilligers, bij aan het welzijn en geluk van ruim 5700 mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten ons in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doen we in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners. We creëren een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat en stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want als je denkt in mogelijkheden, houdt leren nooit op en ontstaat ruimte voor creativiteit en innovatieve ideeën.

De divisie Sociaal Domein kent verschillende onderdelen; werk en dagbesteding, Ambulante dienstverlening, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en autisme. Onze dienstverlening is verspreid over heel Brabant. De divisie Sociaal Domein ondersteunt cliënten in de wijk bij het zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. We leren de cliënten het zélf te doen, we betrekken het netwerk van de cliënt en onze samenwerkingspartners en we zijn experts op het gebied van WMO gerelateerde ondersteuning Binnen de divisie werken 700 medewerkers. De omzet van deze divisie bedraagt zo’n 42 miljoen. Voor meer informatie zie www.amarant.nl

Wat breng jij mee?

Jij bent een echte verbinder. Dat is jouw talent. Door jouw laagdrempelige manier van contact maken zet jij je medewerkers in hun kracht. Met jouw goed ontwikkeld leiderschap draag jij bij aan een sociaal veilige werkomgeving. Vanzelfsprekend zoek je gemakkelijk de samenwerking voor o.a. het ontwikkelen en implementeren van nieuwe samenwerkingsvormen. Hierbij ben jij uitstekend in staat om divisie overstijgend te kijken. Je bent creatief en staat open voor verandering en nieuwe ideeën. Je bent betrouwbaar en doel- en resultaatgericht. Op inspirerende wijze toon je leiderschap bij het vertegenwoordigen van de directie en organisatie, zowel intern als extern. Je hebt strategisch inzicht en een integrale visie op de zorg. Uitdagingen ga je niet uit de weg. Je zoekt grenzen op, maar stelt ook grenzen om goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Gevraagde kwalificaties en ervaring

 • Kennis en inzicht op academisch niveau, alsmede meerjarige managementervaring in een grote complexe organisatie.
 • Meerdere jaren ervaring met het leidinggeven en coachen van teams en individuele professionals op middenkaderniveau.
 • Meerdere jaren ervaring in organisatieontwikkeling en de doorvertaling daarvan in visie en doelstellingen.
 • Kennis van vigerende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede van het instellings- en sectorbeleid.
 • Ruime ervaring met vraagstukken ten aanzien van cliënten met complexe problematiek en bekendheid met de overige doelgroepen van Amarant.
 • Een brede maatschappelijke achtergrond en gevoel bij de regio.
 • Sterke betrokkenheid met (cliënt)medezeggenschap in doen en laten.
 • In staat zijn het sociaal domein en de subdivisie ambulant & autisme in positie te brengen, strategische keuzes te maken en een duidelijke toekomstvisie hebben op het sociaal domein.

Wat je krijgt

Een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao gehandicaptenzorg. Wat betekent dit concreet?

 • Een salaris van € 6.425,- tot € 10.031,- bruto per maand op fulltime basis (FWG 80).
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%).
 • Een vergoeding voor o.a. woon-werkverkeer, dienstreizen, parkeerkosten en VOG.
 • Fijne korting op o.a. een zorgverzekering, fitnessabonnement en uitjes via ‘CultuurWerkt!’.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Ester Zeeman, directeur HR, op het nummer contactinformatie . De eerste gesprekken vinden plaats op 14 juni 2022. In het selectieproces nemen ook enkele adviescommissies deel, zodat ook de stem van de medewerkers (een afvaardiging van het MT) en de medezeggenschap (cliënt en medewerker) een goede plek krijgt. Deze zijn gepland in de week van 20-24 juni. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen