Zelfstandig huisarts(en)

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Huisarts
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

De Huisartsen Vereniging Zoetermeer (HVZ) en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) zoeken voor de opvolging van de zelfstandige huisartspraktijk Aviva, gevestigd aan de Herenwaard 185 in de Zoetermeerse wijk Meerzicht een of twee (in duo verband)

Zelfstandig huisarts(en)

De uitdaging

De uitdaging voor de opvolger(s) bestaat uit twee componenten:

 • Het vanaf 1 januari 2022 huisartsenzorg bieden aan een langzaam groeiende praktijkpopulatie van – per 1 juni 2021 – 1.532 patiënten.  
 • Het (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 verhuizen van de praktijk naar het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum ‘De Entree’, waar uiteindelijk 4 zelfstandige huisartspraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk zich zullen vestigen, en als eerste huisartspraktijk en vormgever te fungeren voor de huisvestingsvoorziening in dat gezondheidscentrum.

Praktijkbeschrijving

 • De praktijkpopulatie kenmerkt zich in hoge mate als een achterstandswijkpopulatie: een voor Zoetermeerse begrippen hoog percentage patiënten met een migratie-achtergrond en relatief veel ggz-problematiek.
 • De huisartspraktijk is zeer goed georganiseerd en geautomatiseerd. De huisartspraktijk heeft de beste cijfers van Zoetermeer qua gebruik van de app Mijn. Gezondheid.net (MGN).
 • In 2020 behaalde de praktijk een omzet van circa € 193.000.
 • Voor de overname van de praktijk is geen goodwill verschuldigd (maar er mag ook geen goodwill voor worden gevraagd bij vertrek).
 • De hagro Meerzicht ondersteunt de praktijk met één dag waarneming totdat de praktijk voldoende  patiënten heeft. De huisartsen in de wijk Meerzicht hebben een plezierige en collegiale omgang met elkaar.

Ondersteuning huisartspraktijk

 • De HVZ ondersteunt de planvorming voor de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.
 • De SGZ ondersteunt de praktijk, zoals hieronder is omschreven.

Gezondheidscentrum ‘De Entree’

Per 1 januari 2024 opent volgens planning het gezondheidscentrum ‘De Entree’ haar deuren. Het gezondheidscentrum ‘De Entree’ wordt gesitueerd in Zoetermeer langs de Afrikaweg ter hoogte van de Meerzichtlaan in het Entreegebied, waar 4.500 tot 5.500 woningen zullen worden gerealiseerd. De gemeente Zoetermeer verwacht dat dit aantal woningen tussen 2023 en 2031 zal worden gerealiseerd. In het gezondheidscentrum wordt daarom een oppervlakte gereserveerd voor 4 huisartspraktijken.

De selectie van huisartsen geschiedt in goed overleg met de hagro Meerzicht en de eerste hulpverleners van het gezondheidscentrum. Als eerste hulpverleners zijn inmiddels geselecteerd: Sherida Sumter van de Buytenwegh Apotheek als zelfstandig apotheker en Martin Vermeulen en Tessa Fleury van Fysiotherapiepraktijk Meerzicht als zelfstandige fysiotherapeuten.

Rol SGZ

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) treedt op als hoofdhuurder die het beheer van het gezondheidscentrum en de inbedding van het gezondheidscentrum in de Zoetermeerse samenwerkings- en ondersteuningsstructuur organiseert.

De SGZ ondersteunt de praktijkhouder bij het opzetten van zijn huisartspraktijk binnen de maatschap, naast alle gebruikelijke ondersteuning op het vlak van huisvesting, ICT, HRM, contractering en declaratie-ondersteuning op de volgende manieren (in goed overleg op maat te snijden):

 • De SGZ financiert de inrichting van de huisartspraktijk en de ICT kosten en desgewenst de kosten van ondersteunend personeel op basis van een lening tegen 2,5% rente. De huisarts zal deze lening aflossen in 10 jaar, vanaf het moment dat de praktijk 2.000 ingeschreven patiënten heeft en uiterlijk na 5 jaar. 
 • Gedurende drie jaar zal de huisarts i.p.v. de volledige huur- en servicekosten een bedrag per ingeschreven patiënt aan huur betalen van € 16,50.
 • Voor alle tijdsbesteding voor het benodigde overleg inzake de vormgeving van het gezondheidscentrum, de praktijk en de samenwerking binnen het gezondheidscentrum en Zoetermeer, betaalt de SGZ de huisarts gedurende drie jaar een vergoeding van 4 uur per week à € 65 per uur.

Competenties

Van de zelfstandig huisarts wordt verwacht:

 • Het organisatievermogen om een (norm)huisartspraktijk op te richten.
 • Een brede vakinhoudelijke deskundigheid en belangstelling, en motivatie voor kwaliteit van huisartsenzorg. Een visie op het vak van morgen.
 • Een sterke gerichtheid op samenwerking met apotheek en andere hulpverleners binnen het gezondheidscentrum en met collega-huisartsen in de HVZ. Goede samenwerkings- en teambuildingsvaardigheden. Belangstelling en de wil om zich actief voor het gezondheidscentrum en de samenwerking daarbinnen in te zetten, en zich als belangenbehartiger daarvan op te stellen.
 • Affiniteit met ICT en innovatie in de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.
 • Een duidelijke focus op de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum in het Entreegebied en de samenwerking in Zoetermeer.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Aantoonbare ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

Randvoorwaarden

De huisarts dient:

Financiële voorwaarden

 1. zich bereid te verklaren een huurovereenkomst aan te gaan met de SGZ voor een praktijkruimte voor een volwaardige huisartspraktijk van circa 100 m2 netto en 135 m2 bruto waarvan de kosten na de aanloopfase circa € 33.000 op jaarbasis zullen bedragen.
 2. zich bereid te verklaren een ICT-overeenkomst aan te gaan met de SGZ op basis waarvan de ICT van de huisartspraktijk wordt ingericht door de ICT-leverancier van alle Zoetermeerse huisartspraktijken (thans PharmaPartners). De kosten van deze overeenkomst bedragen circa € 10.000.
 3. zich bereid te verklaren aan te sluiten op en als medebekostiger op te treden van gemeenschappelijke voorzieningen van het gezondheidscentrum, zoals telefooninstallatie, een beveiligingsinstallatie en een vergaderruimte, waar in goed overleg met de andere hulpverleners toe wordt besloten.

 Bedrijfsmatige en zorginhoudelijke voorwaarden 

 1. zich bereid te verklaren zorg te dragen voor de huisartsenzorg aan de eigen patiënten volgens de in Zoetermeer gebruikelijke eisen van kwaliteit en service, zoals beschikbaarheid, bereikbaarheid en e-health voorzieningen. 
 2. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de samenwerking in de wijksamenwerkingsverbanden, en zich te committeren aan de overeenkomst zoals die tussen eerstelijnspartijen daarover vigeert.
 3. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de Huisartsenpost Zoetermeer volgens de voorwaarden, zoals die daarvoor in Zoetermeer gelden.
 4. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de hagro waar de huisartsen van het gezondheidscentrum deel van uitmaken volgens de in Zoetermeer gebruikelijke voorwaarden.
 5. zich bereid te verklaren lid te worden of te blijven van de Huisartsen Vereniging Zoetermeer, en actief bij te dragen aan de totstandkoming en naleving van afspraken binnen de HVZ en samenwerkingsafspraken van de HVZ met andere partijen.

Voorwaarden inzake aanname van patiënten

 1. zich bereid te verklaren tot een collegiale opstelling inzake het inschrijven van  patiënten op naam, die ertoe leidt dat er vier gelijkwaardig, gezonde huisartspraktijken in het gezondheidscentrum ontstaan.
 2. zich bereid te verklaren tot een faire verdeling van patiënten met een bovengemiddelde zorgzwaarte binnen het gezondheidscentrum tussen de huisartspraktijken van het gezondheidscentrum, met inachtneming van het recht van vrije artsenkeuze van patiënten. Dit houdt in dat indien een van de huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum aanzienlijk meer patiënten heeft met een bovengemiddelde zorgzwaarte, dat dan de andere huisartspraktijken bereid zijn een zodanig aantal van deze patiënten over te nemen dat sprake is van een gelijkwaardige zorgzwaarte-verdeling tussen de praktijken.

Selectieprocedure

Start werving

De werving start met de verspreiding van deze oproep.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit:

 • een vertegenwoordiger van de hagro Meerzicht, te weten Oliver Beckmann;
 • twee vertegenwoordigers van de hulpverleners van het toekomstige gezondheidscentrum De Entree, te weten Sherida Sumter en Martin Vermeulen;
 • een vertegenwoordiger van de directie van de SGZ, te weten André Louwen

Bekendmaking

Bekendmaking zal geschieden in eerste instantie op de website Zoetermeergezond en via een bericht aan alle huisartsen die geregeld waarnemen in Zoetermeer.

Belangstellenden

Belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij:

De selectiecommissie van hulpverleners voor gezondheidscentrum ‘De Entree’,

t.a.v. André Louwen, directeur SGZ, per e-mail werken@sgzoetermeer.nl

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden:

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen