Lid Raad van Toezicht met een medische achtergrond

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

In verband met de beëindiging van de zittingstermijn van één van de leden Raad van Toezicht is per 1 december 2019, een vacature ontstaan voor een:

lid Raad van Toezicht met een medische achtergrond

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht past de principes toe van de Governancecode Zorg 2017.

Ziekenhuis Amstelland: aangenaam dichtbij

Wij zijn een deskundig en vooral menselijk ziekenhuis voor iedereen in de regio Amstelland en gemeente Amsterdam. Bovendien hebben we een bijzondere functie voor de Joodse gemeenschap. Bij ons kunnen patiënten 24 uur per dag terecht voor vrijwel alle specialismen, voor snelle diagnose en een persoonlijke behandeling. Van spoedeisende eerste hulp tot intensive care. Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis zijn de lijnen kort en de teams hecht. En als regioziekenhuis werken we nauw samen met de huisartsen, omliggende ziekenhuizen en vele andere zorgverleners in de regio.

Algemeen profiel

  • U heeft een academisch denk- en werkniveau.
  • U heeft aantoonbaar algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ruime ervaring in complexe bestuurlijke processen, met gevoel voor collegialiteit, integriteit en verantwoordelijkheid.
  • U vindt een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • U heeft affiniteit met de zorg en een visie op en inzicht in de dynamische ontwikkelingen en veranderingen binnen de gezondheidszorg en binnen de ziekenhuiszorg in het bijzonder.

Specifiek profiel

Voor de invulling van deze vacature zoekt de Raad van Toezicht een toezichthouder met een medische achtergrond. Deze kennis en ervaring heeft u bij voorkeur opgedaan in een ziekenhuis. U bent lid van de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een adequate vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, een zekere leeftijdspreiding en een zekere verankering binnen de regio. Kandidaten die als patiënt ervaring hebben opgedaan binnen ons ziekenhuis hebben bij gelijke geschiktheid een pre, aangezien wij het patiëntenperspectief binnen de Raad van Toezicht nog meer willen verankeren.

De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Voor leden van de Raad van Toezicht bestaat een bezoldigingsregeling.

Inlichtingen en sollicitaties

U kunt het uitgebreide profiel en een informatiepakket opvragen bij het secretariaat Raad van Bestuur via telefoonnummer contactinformatie . Inlichtingen kunnen ook via het secretariaat Raad van Bestuur worden ingewonnen.

Wij nodigen belangstellenden uit een reactie te sturen, vergezeld van een curriculum vitae. Dit kan tot 25 november 2019 per e-mail via solliciteren@zha.nl ter attentie van mevrouw M. Verstappen, lid Raad van Toezicht.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen