Bureaumanager SynQuest

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Detachering
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Ben jij een ervaren manager, adviseur of projectleider die kan schaken op meerdere borden tegelijk en op alle niveaus, die kwaliteit van ggz hoog in het vaandel heeft en die het leuk vindt zeer zelfstandig maar samen met collega’s in een breed netwerkverband te werken?

Dan is de functie van bureaumanager van SynQuest mogelijk wat voor jou!

Vanwege andere werkzaamheden van de huidige bureaumanager zoeken wij bij voorkeur uiterlijk per 1 februari 2020 een:

bureaumanager SynQuest

voor gemiddeld 16 uur per week

(op detacheringsbasis/ dienstverband voor bepaalde tijd)

 

SynQuest: samenwerken aan speerpunten in verschillende coalities

Sinds 2008 werken ggz-instellingen samen in de Coöperatieve Vereniging SynQuest aan de doorontwikkeling en implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn tien instellingen aangesloten bij SynQuest: Dimence Groep, Emergis, GGz Breburg, GGZ Delfland, GGZ inGeest, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Rivierduinen, Mondriaan, Reinier van Arkel en Yulius.

SynQuest staat voor optimale kwaliteit van zorg, en ziet in ROM een instrument dat hierbij van grote waarde is voor cliënt en behandelaar. We maken dit mogelijk door de toepassing van ROM te stimuleren, de ROM-methode en instrumenten te onderzoeken en verbeteren en de randvoorwaarden voor ROM-toepassing te optimaliseren.

SynQuest kent een hybride netwerkorganisatie. De gedeelde visie op kwaliteit en de waarde van herhaalde uitkomstmeting in de klinische praktijk vormt de brede basis voor de samenwerking in SynQuest. Op die basis wordt op thema’s in verschillende coalities samengewerkt tussen de lidinstellingen.

Speerpunten in de samenwerking zijn:

 • Inhoudelijke doorontwikkeling van en kennisuitwisseling over de ROM-methode, de logistieke organisatie rond ROM in het primair proces en de bijdrage van ROM-uitkomsten aan het proces van Samen Beslissen door cliënt en behandelaar.
 • De wensen van cliënten en behandelaren en de wensen vanuit zorgapplicatiebeheer gerealiseerd krijgen in een ROM-applicatie.
 • Inbreng in landelijke ontwikkelingen op het gebied van ROM en inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. In de landelijke discussie over ROM stellen wij de waarde van ROM voor de inhoud van de zorg voorop.
 • Methodische aanpak van leren en verbeteren door vergelijken van ROM data in combinatie met relevante cliënt- en behandelgegevens door teams.
 • Databewerking en onderzoek om te leren van ROM-data in combinatie met relevante cliënt- en behandelgegevens.

De samenwerking in praktijk

Het SynQuest-bestuur zet de lijnen uit, de concrete activiteiten worden geïnitieerd en gecoördineerd door de gezamenlijke projectleiders/ROM-coördinatoren van alle leden. Er zijn werkgroepen waarin onderzoekers, behandelaren, cliëntvertegenwoordigers en beleidsadviseurs werken aan de speerpunten. Regelmatig vindt afstemming plaats met diverse stakeholders, zoals onder meer GGZ Nederland, organisaties van cliënten en professionals, Akwa GGZ, zorgverzekeraars en softwareleverancier. Dit interne en externe overleg gebeurt meestal centraal in Nederland, op locatie van een van de leden of via telefonische vergaderingen.

De bureaumanager heeft de volgende kerntaken

 • Algemene aansturing van het samenwerkingsverband, binnen de door het bestuurlijk overleg gestelde kaders, in nauwe samenwerking met de voorzitter.

 • Opstellen en uitvoering geven aan het jaarplan en de begroting.

 • Secretaris van het bestuursoverleg en het projectleiders/ROM-coördinatorenoverleg.

 • Initiëren van de PR & communicatie vanuit SynQuest, ook in samenwerking met een communicatieadviseur van één van de aangesloten organisaties.

 • Signaleren en aankaarten van relevante ontwikkelingen die SynQuest aangaan en deze samen met projectleiders/ROM-coördinatoren uit de lidinstellingen vertalen naar activiteiten voor SynQuest.

 • Initiëren en coördineren van inhoudelijke activiteiten, die vooral via werkgroepen met medewerkers en cliëntvertegenwoordigers uit de lidinstellingen opgepakt worden. Denk hierbij aan de volgende actuele thema’s: onderzoek naar en implementatie van herstel ondersteunende ROM, doorontwikkelen van ROM en Samen beslissen voor specifieke doelgroepen, combineren van ROM-uitkomsten met andere informatie uit de behandeling tbv verbeteren van informatie voor cliënt en behandelaar, hoe ROM en andere informatie uit de behandeling inzetten voor leren door vergelijken binnen of tussen teams.

 • Organisatie van symposia en werkconferenties, primair voor medewerkers van SynQuest-leden.

 • Contractmanagement voor de ROM-applicatie die de SynQuest leden gezamenlijk contracteren; sturen op een optimaal product, optimale service en stimuleren tot innovatie ten bate van cliënten en behandelaren van de SynQuest-leden in samenwerking met IT-managers en inkopers uit de SynQuest-instellingen.

 • Aanspreekpunt voor de leden en externe partijen.

Profiel

De ideale kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 • een opleiding op post-HBO- of academisch niveau, met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van management en/of beleidsadvies en/ of projectmanagement in de gezondheidszorg;

 • een proactieve en resultaatgerichte werkwijze met oog voor politieke verhoudingen;

 • de capaciteit om een verbindende rol tussen de leden op verschillende niveaus te vervullen. Kan standpunten en het belang van activiteiten uitdragen en is in staat om betrokkenen hierin mee te nemen en te motiveren;

 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Beschikt over het vermogen te schakelen op verschillende niveaus, zowel in- als extern. Kan ontwikkelingen en standpunten helder en bondig schriftelijk formuleren;

 • kennis van en affiniteit met ROM- en aanverwante ontwikkelingen (kwaliteitsstandaarden, onderzoek, kwaliteit en transparantie van zorg, e-health) in de ggz-sector;

 • onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat uit de organisatie van een van de SynQuest-leden. De vacature staat ook open voor andere kandidaten.

Dienstverband, werkplek

 • SynQuest zal een detacheringsovereenkomst aangaan met de uitlenende organisatie voor de duur van een jaar en aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden van de uitlenende instelling. Jaarlijks vindt afstemming plaats over mogelijke verlenging van de overeenkomst.

 • Bij voorkeur is vanuit dezelfde organisatie voor SynQuest ook secretariële ondersteuning op detacherings- of urenfacturatiebasis (voor gemiddeld twee uur per week) beschikbaar.

 • Wanneer de keuze valt op een kandidaat van buiten de kring van de SynQuest leden zal deze hiertoe een tijdelijke aanstelling bij één van de SynQuest leden krijgen, voor de duur van één jaar. Salariëring op basis van kennis en ervaring; indicatie: FWG 60.

 • Overlegmomenten vinden plaats op centrale locaties in Nederland, op locatie van een van de SynQuest leden of via telefonische vergaderingen. Het bureauwerk kan vanuit de eigen werkplek uitgevoerd worden.

Inlichtingen en reageren

Voor informatie over deze positie en verdere procedure kun je contact opnemen met: mw. drs. I. Bandhoe, voorzitter SynQuest, bestuurder en psychiater GGZ Delfland, via telefoonnummer: contactinformatie of e-mail: i.bandhoe@ggz-delfland.nl

Of mw. drs. M. van Bueren, bureaumanager SynQuest en senior beleidsadviseur zorg GGZ Rivierduinen via telefoonnummer: contactinformatie of via e-mail: m.vanbueren@rivierduinen.nl

Van kandidaten ontvangen wij graag vóór 12 december 2019, 12 uur een brief met motivatie, voorzien van cv en referenties. Reacties graag sturen aan: secretariaat SynQuest, t.a.v. Romana Klitz, e-mail R.Klitz@rivierduinen.nl

De gesprekken met kandidaten zijn gepland op 16 december 2019, tussen 10:00 en 13:00 uur in Delft. Wij vragen van kandidaten om dan beschikbaar te zijn.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen