Arts-microbioloog

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Overige beroepen medici
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Wij zoeken een arts-microbioloog voor het verzorgen van diagnostiek in eerstelijns diagnostisch centrum Saltro. De afdeling medische microbiologie van het UMC Utrecht en Saltro hebben een structurele samenwerking op het gebied van diagnostiek.

Dit ga je doen

Wat verwachten we van jou?

 • Je verzorgt als arts-microbioloog medische microbiologische zorg in zijn volledige omvang aan de eerstelijn, inclusief zorg- en verpleeghuizen;
 • Je neemt een proactieve rol in de kennisoverdracht richting huisartsen, zowel op dagelijkse basis, in nascholingen en in wetenschappelijke artikelen. Betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve middelen zoals webinars wordt verwacht;
 • Je werkt nauw samen met de directie en de medewerkers van het laboratorium Saltro;
 • Je werkt voor het thema infectiepreventie nauw samen met de onderafdeling ziekenhuishygiëne & infectiepreventie van het UMC Utrecht;
 • Je maakt onderdeel uit van de medische staf van Saltro en het UMC Utrecht en neemt hierin een actieve rol;
 • Saltro streeft na een kenniscentrum te zijn op gebied van eerstelijns diagnostiek. Decentralisatie door middel van POCT en diagnostiek thuis staat daarin centraal. Van de jou wordt een proactieve rol verwacht in deze strategie.
 • We zoeken en vinden samenwerking met de tweede en derde lijn. We delen informatie, kennis en expertise.
 • Je bent actief betrokken bij het ondersteunen of opzetten wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de eerste lijn.

Hier ga je werken

UMC Utrecht en Saltro trekken gezamenlijk op binnen het zorgregionetwerk Utrecht. Op wetenschappelijk niveau wordt samengewerkt op het gebied van infecties in de eerste lijn met aandacht voor decentrale diagnostiek zo dicht mogelijk bij de patiënt. Antimicrobiële resistentie en infectiepreventie zijn een belangrijk onderdeel van het speerpunt Infection & Immunity van het UMC Utrecht en maken een belangrijk onderdeel uit van de wetenschappelijke samenwerking. De artsen-microbioloog van UMC Utrecht en Saltro vormen één vakgroep, waarbij vaste personen gedetacheerd zijn bij Saltro. 

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging in reactie op veranderingen in de maatschappij. De eerste lijn krijgt meer taken en verantwoordelijkheden. Patiënten worden kritische consumenten en van hen wordt meer ‘zelfmanagement’ verwacht. Binnen het veld van maatschappelijk verantwoorde zorg beweegt Saltro mee.

 • Saltro is een eerstelijnszorgorganisatie voor diagnostiek en advisering, die deel uitmaakt van Unilabs, een internationaal opererend diagnostisch conglomeraat.
 • Patiënten en cliënten ontvangen diagnostiek van hoge kwaliteit, dicht bij huis en met een excellente service en gastvrijheid.
 • Ontwikkelingen binnen de eerste lijn staan steeds centraal. 
 • Innovatie en ondernemerschap staan centraal.
 • Saltro is een ketenpartner en een kenniscentrum voor diagnostiek en eerstelijnsvraagstukken. De eerste lijn ontvangt advisering en ondersteuning op maat.

Dit neem je mee

Je bent arts-microbioloog met affiniteit voor de eerstelijns zorg. Daarnaast beschik je over goede contactuele eigenschappen, ben je flexibel en gedreven. Verder heb je affiniteit met het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en kan je goed samenwerken met collega's binnen en buiten Saltro.

Je precieze taakinvulling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Je start met een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen