Medisch Manager Ambulancezorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Overige beroepen medici
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Medisch Manager Ambulancezorg RAV Haaglanden

Wil je samen met je team eindverantwoordelijk zijn voor het medisch inhoudelijk beleid binnen RAV Haaglanden? Word dan onze Medisch Manager Ambulancezorg (MMA).

Als Medisch Manager Ambulancezorg binnen het Stafbureau Zorg ben jij – met je collega MMA’s – eindverantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk beleid binnen RAV Haaglanden. Het gaat hier om de medisch inhoudelijke aspecten van diverse onderwerpen, gerelateerd aan (medisch) materiaal en apparatuur, opslag en distributie van medicijnen en steriele hulpmiddelen. Je adviseert Bestuur en management van RAV Haaglanden over alle relevante aspecten betreffende ambulancezorgverlening en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

De Medisch Manager ambulancezorg ziet erop toe dat de zorgverlening plaatsvindt binnen de kaders van wetgeving, uitvoeringsbesluiten, richtlijnen en andere relevante ontwikkelingen die verband houden met ambulancezorg (onder andere BIG, WGBO, Wet ambulancezorgvoorzieningen, WKKGZ).

Het mede bepalen van functie- en bekwaamheidseisen van zittende en nieuw aan te stellen ambulancezorgverleners en de noodzakelijke begeleiding vanuit de organisatie behoort ook tot je takenpakket. Je ziet erop toe dat ambulancezorgverleners over de noodzakelijke vaardigheden beschikken om hun beroep uit te oefenen – op basis van bewezen bekwaamheid en bekwaamheidsverklaringen volgt opdrachtverstrekking (autorisatie BIG). Ook bewaak en toets je de medische bekwaamheid van ambulancezorgverleners tijdens inwerktrajecten, dagelijkse zorgverlening, disfunctionering en re-integratietrajecten. Bij gebleken onbekwaamheid trek je de bekwaamheidsverklaring in en geef je een dienovereenkomstig zwaarwegend advies aan bestuur en management.

Je onderzoekt, bewaakt en ziet toe op het in de praktijk realiseren en naleven van medische prestatie indicatoren van de RAV Haaglanden, waaronder medische handelingen en medische diagnostiek. Je bent op de hoogte van alle medische gerelateerde incidenten en klachten binnen het proces ambulancezorg (ketenpartners, ambulancediensten, MKA en patiënten). Ook beoordeel je per incident/klacht of deze intern of extern is. Op basis daarvan bepaal je welke maatregelen nodig zijn conform de vigerende wet- en regelgeving.

Binnen het Stafbureau Zorg werk je samen met je collega MMA’s. Je geeft functioneel leiding aan beleidsondersteuners, verpleegkundigen en centralisten die mee uitvoering geven aan de taken van het Stafbureau. Scholing en assessments zijn belangrijk voor de bekwaamheid van onze medewerkers. Daarom werkt het Stafbureau Zorg nauw samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de opleiding. 

RAV Haaglanden

RAV Haaglanden staat voor Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden u.a. en is een samenwerkingsverband van de drie ambulancevervoerders in de regio Haaglanden te weten:

  • Ambulancezorg GGD Haaglanden;
  • Witte Kruis Ambulancezorg;
  • Ambulancezorg Zoetermeer.

Daarnaast wordt er samengewerkt met de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden voor de aanname (triage) en uitgifte van alle meldingen.

In de regio werken ongeveer 400 medewerkers op de ambulance en meldkamer om de inwoners van de regio Haaglanden dagelijks van de beste zorg te kunnen voorzien. Jaarlijks worden ca. 100.000 ritten verreden door verschillende typen ambulances voor hoogcomplexe zorg (spoedvervoer) en midden- en laagcomplexe zorg.

Wij vragen

Je bent opgeleid tot arts en hebt aantoonbare affiniteit met de acute zorg. Als BIG-geregistreerd arts heb je relevante kennis van en ruime ervaring (minimaal drie jaar) in de huisartsenzorg.

Competenties

Besluitvaardigheid; Drukbestendigheid;  Gewetensvolheid; Overtuigingskracht; Netwerkvaardigheid; Prestatiemotivatie; Probleemanalyse; Zelfstandigheid.

Wat bieden wij?

Een functie waarbij je een belangrijke bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling voor de medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorg binnen RAV Haaglanden. Een boeiende baan voor 12 uur per week, waarbij de voorkeur uit gaat naar een overeenkomst op detacheringsbasis. Hierbij gaan we graag een verbintenis aan voor een jaar, die we daarna bij goed functioneren graag voortzetten voor langere tijd.

Extra informatie

  • Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de  procedure.
  • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
  • De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 mei tussen 10:00 uur en 14:00 uur.

Solliciteren

Ben jij enthousiast en wil je samen met je collega MMA’s verantwoordelijk zijn voor al het medisch inhoudelijk beleid binnen RAV Haaglanden? Dan nodigen wij je graag uit te reageren op deze vacature.

Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 10 mei via Juanita Blonk, managementassistent van RAV Haaglanden: j.blonk@wittekruis.nl.

Heb je eerst nog vragen? Bellen of mailen kan met Rizvaan Kanhai, beleidsadviseur Stafbureau Zorg: contactinformatie of r.kanhai@ambulancezorg-zoetermeer.nl.

RAV Haaglanden stelt acquisitie n.a.v. deze vacature niet op prijs.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures