Promovendus gezondheidsrecht/medische ethiek

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Overige beroepen medici
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Het project kent twee deelprojecten, die mede gefinancierd zijn door Health Holland. Beide projecten hebben betrekking op de cardiologie. Hart en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van verlies van kwaliteit van leven en overlijden. Vroege opsporing van individuen met een verhoogd risico op een cardiovasculair event helpt om de ziekte te voorkomen of de ziekteprogressie te vertragen. Deze vroege opsporing zou onder meer verbeterd kunnen worden door zorgdata aan zorgverzekeringsdata te koppelen. Uit zo’n grote dataset kan sneller en beter kan worden afgeleid wie risico loopt. Deze koppeling is om ethische en juridische redenen op dit moment nog niet mogelijk. In het eerste deelproject is het doel om aanbevelingen te schrijven over of en onder welke voorwaarden zorgdata mogen worden gekoppeld met zorgverzekeringsdata. Hiervoor zullen we onder meer interviews houden met relevante stakeholders en literatuuronderzoek doen naar de juridische en ethische aspecten van het koppelen van data. In het tweede deelproject zal worden gekeken of en onder welke voorwaarden de techniek van internet scraping zou zijn toegestaan voor medisch-wetenschappelijke doeleinden. Deze techniek geeft real life information afkomstig uit sociale netwerken over bijvoorbeeld leefstijl, dieetgewoonten, sporten, blootstelling aan omgevingsfactoren. De techniek is beschikbaar maar kent vooralsnog verregaande ethische en juridische consequenties en wordt daarom nog niet toegepast. Voordat de techniek wordt overwogen moet hier de wenselijkheidsvraag naar het toepassen van internetscraping worden gesteld en beantwoord, vanuit ethisch en juridisch perspectief. Naast onderzoek zullen de werkzaamheden bestaan uit het geven van onderwijs vanuit de afdeling Medical Humanities aan geneeskundestudenten en mogelijk ook deelnemen in ethische adviesraden of commissies.

Afdeling

De afdeling Medical Humanities is ingebed in het Julius Centrum en bestaat uit de disciplines medische ethiek, medische geschiedenis, gezondheidsrecht en literatuurwetenschappen. De focus van deze afdeling is onderzoek en onderwijs op het terrein van de medical humanities, waarbij we aansluiting zoeken binnen 4 afdelingsoverstijgende programma’s in het Julius Centrum; Cardiovasculaire Epidemiologie, Epidemiologie van Infectieziekten, Kanker en Methodologie van onderzoek 4 genoemde programma’s. Voor de afdeling werken hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, en promovendi op alle terreinen. De afdeling is actief in het geneeskunde onderwijs en in (internationale) adviesraden en ethische commissies. In deze functie wordt samengewerkt met onder meer de afdeling Epidemiologie en het Programma cardiovasculaire epidemiologie) van het Julius Centrum.

Profiel

Je kunt goed samenwerken met mensen uit verschillende (wetenschappelijke) disciplines. Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden. Vertrouwdheid met het veld van de cardiologie strekt ook tot de aanbeveling. In dit project worden normatieve analyse en juridische kennis gecombineerd met sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ervaring met kwalitatieve interview methoden is daarom een pre. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Het salaris voor deze 100% functie bedraagt maximaal € 3.103,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (werkweek van 36 uur). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met verlenging bij voldoende beoordeling tot 3 jaar..

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Bijzonderheden

Solliciteren kan tot 20 jan 2020. Sollicitatiegesprekken vinden plaats 27 januari (1e gesprek) 2020, begin februari 2e gesprek. Startdatum project 1 maart 2020.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw Rieke van der Graaf, Associate Professor, telefoonnummer: contactinformatie , e-mail: r.vandergraaf@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*LI-UMC

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen