Vicevoorzitter Commissie Patiƫntveiligheid

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Overige beroepen medici
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.

Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

Voor de commissie patiënt veiligheid is Tergooi op zoek naar een

Vicevoorzitter Commissie Patiëntveiligheid

Aantal uur: 9

De functie 

Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar een (oud) medisch specialist als vicevoorzitter van de Commissie Patiëntveiligheid (CPV). De vicevoorzitter is sparringpartner van de voorzitter en secretaris CPV. De werkzaamheden bestaan uit het:

 • rapporteren en adviseren aan de raad van bestuur om een gebeurtenis al dan niet bij de IGJ te melden als (potentiele) calamiteit (middels een zgn. quickscan);
 • onderzoeken van een (potentiële) calamiteit middels de SIRE-methodiek (samen met een onderzoeksteam, eveneens bestaande uit interne (of externe) deskundige(n), de secretaris en/of functionaris);
 • voorzitten van vergaderingen (o.a. plenaire bijeenkomsten om samen met de betrokkenen een calamiteit te reconstrueren, gesprekken met patiënt of familie in het kader van het onderzoek, CPV-ledenvergaderingen);
 • doen van aanbevelingen in het kader van patiëntveiligheid aan de raad van bestuur;
 • signaleren van trends of andere opvallende zaken binnen VIM’s;
 • geven van voorlichting omtrent patiëntveiligheid.

De werkzaamheden kunnen deels thuis worden uitgevoerd. De standplaats is in principe locatie Hilversum, maar vergaderingen vinden ook plaats op locatie Blaricum.

De afdeling

De CPV is een interne commissie, ingesteld door de raad van bestuur, met als doel het bewaken en bevorderen van de veiligheid van de patiëntenzorg binnen het ziekenhuis. Het dagelijks bestuur van de CPV bestaat uit een voorzitter (medisch specialist), een vicevoorzitter (medisch specialist), een secretaris (jurist), een functionaris (jurist) en een secretaresse. De CPV doet o.a. (SIRE-)onderzoek naar aanleiding van (potentiële) calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast heeft de CPV een rol bij de bewaking van veilig incident meldingen (VIM). De CPV valt onder de afdeling Kwaliteit & Verbetering en wordt aangestuurd door de manager Kwaliteit & Verbetering en de medisch manager Kwaliteit en Verbetering. De afdeling bestaat uit adviseurs kwaliteit, klachtenfunctionarissen, secretaris klachtenonderzoekscommissie, AVG functionaris en de CPV.

Het profiel

Als vicevoorzitter ben je:

 • een ervaren (oud) medisch specialist (bij voorkeur met een breed specialisme);
 • communicatief vaardig, onafhankelijk, integer, empathisch en doortastend;
 • goed in schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (in het kader van het meeschrijven van de onderzoeksrapporten);
 • 9 uur in de week beschikbaar en flexibel inzetbaar en telefonisch bereikbaar;
 • bereid om zo nodig ook aanwezig te zijn bij overleggen in het begin van de avond;
 • bekend met digitaal werken (bekendheid met HiX is een pre);
 • in staat goed omgaan met conflictsituaties;
 • in staat goed en snel te analyseren en hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en kunt dit helder rapporteren.

Toekomstige werkzaamheden

Naast bovenstaande functie, wordt de functie in de toekomst mogelijk uitgebreid met de functie voorzitter Interne Onderzoekscommissie (IOC). Het instellen van de IOC is een voorgenomen besluit. Indien dit voorgenomen besluit definitief wordt, geldt het onderstaande.

Het aantal uren (9) blijft gelijk, maar kan bij drukte worden opgeschaald met 7 flexuren. De IOC valt eveneens onder de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. De IOC doet onderzoek naar aanleiding van klachten van patiënten, nadat bemiddeling bij de klachtenfunctionaris niet gelukt is. Patiënten kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op onderzoek door de IOC. Indien klachten zich voor onderzoek door de IOC lenen, wordt deze mogelijkheid door de klachtenfunctionaris aangeboden. Als voorzitter van de IOC onderzoek jij samen met de secretaris (jurist) en zo nodig een in- of extern deskundige of klachten terecht zijn en of verbetermaatregelen getroffen kunnen worden. De IOC heeft in- en externe leden, die betrokken kunnen worden bij de beoordeling van klachten. Je rapporteert hierover aan de raad van bestuur. 

Mogelijke toekomstige taken ten aanzien van de IOC:

 • doen van onderzoek naar aanleiding van klachten van patiënten en/of familie;
 • analyseren van informatie betreffende de klachten (waaronder patiëntendossier, relevante protocollen en informatie uit gesprekken met patiënt en aangeklaagde zorgverleners);
 • aanleveren van input aan de secretaris in het kader van het opstellen van het onderzoeksrapport;
 • voorzitten van de IOC-ledenvergadering (minimaal 1 keer per jaar);
 • geven van aanbevelingen aan de raad van bestuur naar aanleiding van onderzoek;
 • verrichten van onderzoek (al dan niet in samenwerking met de CPV) in het kader van verbetering van de zorg in opdracht van de raad van bestuur.

Het aanbod

De aanstelling vindt plaats in dienstverband met de duur van 1 jaar.De arbeidsvoorwaarden regeling medisch specialisten (AMS) is van toepassing.De startdatum van deze functie is bij voorkeur 1 januari 2019.

De procedure en overige informatie

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Hetty Gout, management assistent HR / adviseur W&S MSB, T contactinformatie . Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Heleen Vermeulen, manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid, T contactinformatie .

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk 13 december 2019 te reageren.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen