Psychiater Máxima Medisch Centrum

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Psychiater
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Je streeft naar een goede samenhang tussen psychisch functioneren enerzijds en (herstel van) somatische ziekte anderzijds. Puzzelen is onderdeel van je vak; samen met andere specialisten in het ziekenhuis zoek je naar manieren om het psychische- en lichamelijke welzijn weer in evenwicht te brengen.

Jouw nieuwe baan

“Hier kun je alle tools die de psychiatrie biedt ook echt inzetten. Binnen het Máxima Medisch Centrum is de samenwerking goed en laagdrempelig”
aldus jouw nieuwe collega-psychiater Joris. Werk jij binnenkort met hem samen?

Vanuit je rol als psychiater richt jij je op vraag-gestuurde, specialistische psychiatrische zorg. Daarnaast zorg je voor consultatieve psychiatrie waar de focus ligt op het diagnosticeren en behandelen van psychiatrische stoornissen waarbij adviseren, voorlichting geven en begeleiden van collegae in de somatische zorg van het ziekenhuis van belang is.

Samenwerking met andere afdelingen en disciplines

Op zoek naar manieren om het psychische en lichamelijke welbevinden van patiënten opnieuw in balans te brengen, overleg je met collega’s van andere specialismen. Zoals Joris al aangaf stoppen jouw contacten op de werkvloer dus niet bij de deuren van de PAAZ. Er is bijvoorbeeld sprake van participatie in de POP-poli. Aan de opleiding van de AIOS psychiatrie lever jij ook een bijdrage. Dat geldt ook voor de opleiding van de VS, de klinisch psycholoog en de coassistent.

Je mag deelnemen aan nieuwe multidisciplinaire projecten. ‘Psychiatrische stoornissen tijdens zwangerschap en kraambed’ en ‘Betrokkenheid bij de geheugenpoli’ zijn projecten die nu lopen. 

Bereikbaarheidsdiensten horen nu eenmaal bij dit vak. Dat vormt voor jou geen probleem. De frequentie is relatief laag. Er is ook een gunstige regeling voor weekenddiensten. Na een weekenddienst heb je altijd een hersteldag.

Vakinhoudelijke highlights

 • Een zeer diverse patiëntenpopulatie.

 • Brede diagnostiek en veel sprake van eerste diagnostiek.

 • Veel comorbiditeit betekent dat puzzelen - zelfs in gesprek met collega’s binnen het ziekenhuis – een onderdeel van je vak is.

 • Het hoge(re) slagingspercentage. Patiënten worden echt beter.

 • Weg uit de Randstad? Weg van grootstedelijke problematiek.

Jouw nieuwe werkplek

Het Máxima Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis. De afdeling Psychiatrie van Máxima MC is gespecialiseerd in de combinatie van psychiatrisch lijden en lichamelijk ziekte. Naast de verpleegafdeling en de poli biedt de afdeling verschillende vormen van ambulante begeleiding. De PAAZ-afdeling wordt geleid met korte lijnen en weinig hiërarchie. De klinische afdeling biedt crisisinterventie en kortdurende behandeling op een gesloten afdeling met 26 bedden en 6 MPU-bedden. Naast de poliklinische behandeling door psychiaters biedt de poli ook begeleiding door verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Ambulante therapie wordt op kleinere schaal gegeven, zowel individueel als groepsgewijs. De consultatieve functie wordt ondersteund door de psychiaters en verpleegkundig specialisten.

Kees (psychiater): “We zijn een fijn en betrokken team dat in brede zin met de ziekenhuispsychiatrie bezig is en goed gefaciliteerd wordt. Zaken zijn hier goed geregeld en goed georganiseerd”.

Samen met 4 psychiaters vorm jij de vakgroep Psychiatrie. In multidisciplinair verband werk je samen met verpleegkundig specialisten, spv’ers, klinisch psychologen, vaktherapeuten en verpleegkundigen. PIT-verpleegkundigen (Psychiatrische Intensieve Thuiszorg) bieden een vorm van tijdelijk ondersteunende thuiszorg aan patiënten met psychiatrische problemen. In hun eigen omgeving wordt 1 à 2 keer per week ondersteuning geboden, met een maximum van 12 weken. Een zorgcoördinator neemt veel praktische zaken rond opname en ontslag op zich. De secretariële ondersteuning is uitstekend geregeld.

Op de PAAZ is sprake van een collegiale, veilige en laagdrempelige sfeer. Iedereen is makkelijk benaderbaar. Dat maakt de onderlinge samenwerking heel prettig. Ondanks de grootte van het ziekenhuis, voelt het in werkelijkheid kleinschaliger.

Alex (afdelingsmanager): “De sfeer is gemoedelijk, iedereen staat klaar voor elkaar en staat open om samen te werken en samen te denken. En humor is er ook, er is ook tijd om te ontladen en nieuwe energie op te doen”.

Met de PAAZ in het Máxima MC als toekomstige werkplek, mag jij je verheugen op een locatie met veel licht en ruimte. De Brainport omgeving straalt grootsheid en innovatie uit. Dit is echt een mooie omgeving om te werken. In de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre – die samen het hart van Brainport vormen – kun je prachtig wonen.

Wat breng je mee?

 • Een (bijna) afgeronde opleiding tot psychiater.

 • Belangstelling voor het lichamelijke aspect van het vakgebied.

 • Een verfrissende kijk op de psychiatrische zorg waardoor jij mee kunt werken aan verdere professionalisering van de afdeling psychiatrie. Het is een pluspunt wanneer je ervaring met kortdurende zorgtrajecten meebrengt.

 • Aangename communicatie. Je bent toegankelijk en durft hardop te denken, feedback te geven én te ontvangen. In de consulten heb je soms te maken met collega’s aan wie je moet toelichten wat je doet. Hiervoor moet je kunnen mentaliseren, je kunnen invoegen in de communicatie van de collega. In je samenwerking met verpleegkundigen hanteer jij de juiste mix van empathie en meedenken. Met oog op deskundigheidsbevordering neem je hen, vanuit jouw bevlogenheid voor het vak, mee in de kennisdeling.

 • Ervaring in het samenwerken met korte lijnen is een pluspunt. Zeker als je dat een prettige werkwijze vindt. Als collega zoek je zelf ook de samenwerking op.

Arbeidsvoorwaarden

Je tekent een contract voor onbepaalde tijd. De AMS-regeling is van toepassing op deze psychiater functie. Per 1 juni 2024 bedraagt het salaris minimaal 8.192 euro en maximaal 14.219 euro bruto per maand op basis van een fulltime werkweek (45 uur). Individuele afspraken over werkdagen en werktijden zijn in goed overleg te maken.

Wil je meer informatie over deze psychiater vacature, de afdeling, de collega’s, de projecten, het behandelaanbod of de arbeidsvoorwaarden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met BKV. We hebben ook een nog uitgebreidere brochure over deze vacature, het ziekenhuis en de omgeving, die we jou graag toesturen.

Sollicitatieprocedure

BKV beoordeelt de sollicitaties. Op basis hiervan vindt een kennismakingsgesprek plaats met Senior Consultant Healthcare Esmée Lyklama. Dat gebeurt online of bij BKV in Breda. Hierna wordt de procedure met de volgende stappen vervolgd:

 • Sollicitatiegesprekken met een vertegenwoordiging van het management en psychiaters.

 • Een meeloopdag voor een concreet beeld van de collega's, de afdeling en het ziekenhuis.

 • Een arbeidsvoorwaardengesprek, wanneer de kennismaking en de meeloopdag door beide partijen positief zijn bevallen.

(Intermediair)

BKV: hét bureau in de zorg voor tijdelijke en vaste vacatures in de zorg in binnen en buitenlandUniek is onze... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures