Teamleider Infectieziektebestrijding

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Teammanager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Teamleider Infectieziektebestrijding
36 uur | Amsterdam

De functie
Je geeft leiding aan het team Infectieziektebestrijding (IZB), bestaande uit verpleegkundigen en artsen. Je coördineert inhoudelijke en administratieve taken, faciliteert opleiding en ontwikkeling van de medewerkers en draagt zorg voor het maken van de (resultaatgerichte) afspraken met medewerkers.

Je adviseert over (strategische) beleidsvorming en productinnovatie op het terrein van de infectieziektebestrijding en geeft mede vorm aan de realisatie van het beleid. Je draagt zorg voor de juiste uitvoering van protocollen, procedures en werkinstructies. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid gericht op de kwaliteit van de infectieziektebestrijding. Je draagt zorg voor de inhoudelijke klachtenafhandeling. Je vertaalt landelijk beleid naar de praktijk van GGD Amsterdam.

Wij vragen

 • Een af­ge­ron­de hbo/ wo op­lei­ding en een aan­vul­len­de ma­na­ge­ment­op­lei­ding;
 • Bij voor­keur BIG re­gi­stra­tie als ver­pleeg­kun­di­ge of arts;
 • Werk­er­va­ring als ma­na­ger in de ge­zond­heids­zorg en er­va­ring met het lei­ding­ge­ven aan pro­fes­si­o­nals;
 • Er­va­ring in de In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding is een pre.

Competenties

 • Vi­sie
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den (mon­de­ling als schrif­te­lijk)
 • Be­sluit­vaar­dig­heid
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een prettige werkomgeving waar samenwerken centraal staat. Het gaat om een arbeidsovereenkomst aanstelling met een proeftijd voor 3 maanden. Bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst aanstelling omgezet in een vaste aanstelling naar onbepaalde tijd Je salaris is minimaal € 3.456,- en maximaal € 5.017,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • Werk in een di­ver­se stad, op goed be­reik­ba­re lo­ca­ties.
 • De kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van je jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie
Het team Algemene Infectieziekten (AIZ) is onderdeel van de afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam. Het team kent drie aandachtsgebieden; infectieziektebestrijding (IZB), het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau (RAV) en het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

AIZ bestrijdt infectieziekten, m.u.v. SOA en TBC, binnen het werkgebied van de GGD Amsterdam. Het gaat hierbij om bestrijding in ruime zin: inzicht in het vóórkomen en de preventie van infectieziekten; uitbraak bestrijden; signaleren; adviseren; vaccineren; anticiperen op ontwikkelingen m.b.t infectieziekten, met aandacht voor de wensen van klanten. Bij constateren van meldingsplichtige infecties is het de verantwoordelijkheid van de afdeling IZB om zo spoedig mogelijk te achterhalen waar of door wie of wat een patiënt is besmet, en maatregelen te nemen die verspreiding van deze infecties zo goed mogelijk tegengaan zoals het geven van preventieve medicijnen, het geven van vaccinaties en hygiëne-adviezen. Naast het nemen van deze maatregelen adviseert de afdeling IZB (de arts IZB) de burgemeester dan wel DPG op bestuurlijk niveau over wettelijk te nemen maatregelen om (uitbraken van) infectieziekten te bestrijden en over het infectieziekten beleid in haar werkgebied.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 11 december 2019 via de sollicitatiebutton.

Gesprekken vinden plaats op 19 en/of 20 december.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature Vragen over de vacature kun je stellen aan Anja Schreijer, hoofd algemene infectieziekten, bereikbaar op contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen