Directeur Zorg (aandachtsgebied woonzorg locaties)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-zorg-aandachtsgebied-woonzorg-locaties/

Directeur Zorg aandachtsgebied woonzorg locaties

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep is één van de grote dienstverleningsorganisaties in de regio Kennemerland op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening bestaat onder meer uit preventie, mantelzorg- en

vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen. Voor wonen in combinatie met welzijn, zorg en behandeling heeft ViVa! Zorggroep 18 locaties en 8 wijkteams verspreid van Beverwijk tot Heerhugowaard.

 

ViVa! Zorggroep helpt alle mensen in haar werkgebied die vragen om ondersteuning bij het versterken van hun eigen regie en welbevinden en helpt hen zo bij het bereiken van wat in hun ogen kwaliteit van leven is. ViVa! Zorggroep doet dat door het aangaan van een betekenisvolle relatie met de cliënt en diens mantelzorger(s) met persoonlijke betrokkenheid, oprechte aandacht, vertrouwen, warmte, en ruimte voor ieders eigenheid.

 

Beleid

ViVa! Zorggroep speelt op proactieve wijze in op de dynamiek in de zorgomgeving. De komende beleidsperioden zullen er keuzen moeten worden gemaakt en de strategische koers worden aangepast.

 In de strategische agenda voor de periode 2018-2023 staan de volgende thema’s centraal:

 • Kwaliteit van leven
  De essentie van kwaliteit van leven voor de komende vijf jaar bestaat uit: integrale dienstverlening, eigen regie, persoonsgerichte dienstverlening, persoonsgerichte relatie, preventie, gewoonten en leefritme cliënt, kwaliteit van dienstverlening, zingeving.
 • Kwaliteit van werken en leren
  De essentie van kwaliteit van werken en leren voor de komende vijf jaar bestaat uit: goed werkgeverschap én goed werknemerschap, leren, ontwikkelen, verbeteren, persoonsgerichte aandacht, persoonsgerichte relatie, vertrouwen, autonomie, goede werkomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 • Integrale samenwerking
  De essentie van integrale samenwerking voor de komende vijf jaar bestaat uit: netwerkontwikkeling, betaalbare dienstverlening, verbinding van alle ‘lijnen’, medezeggenschap/horizontale participatie en kennisdelen.
 • Operational excellence
  De essentie van operational excellence voor de komende vijf jaar bestaat uit: kwaliteit van
  dienstverlening, robuuste financiële positie, effectieve en efficiënte systemen, privacy, stuurinformatie en duurzaamheid.

Vastgoed

ViVa! Zorggroep heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de (financiële) scheiding van wonen en zorg door de vrijkomende capaciteit te verhuren. Voor de komende jaren staan opnieuw grote renovatieprojecten op stapel.Wonen, welzijn én zorg begint met een goede, prettige woonomgeving. ViVa! Zorggroep zet in op het creëren van een persoons- en doelgroepgerichte woonomgeving.

Organisatie: Besturingsfilosofie

ViVa! Zorggroep kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Er zijn zelfsturende teams gevormd (basisteams, gespecialiseerde teams en horeca- en serviceteams) voor het realiseren van integrale dienstverlening dichtbij de cliënt.

Er is een nieuw MT geformeerd, waarvan de Directeur Zorg met aandachtsgebied wijkzorg en behandeldienst en de Directeur Zorg aandachtsgebied woonzorg locaties deel uit maken. Samen met de Raad van Bestuur vervult het nieuwe MT een actieve rol bij het bepalen van de toekomstige koers en het tot uitvoering brengen van het hiervan afgeleide strategisch beleid.

Gelet op de omvang van de organisatie en de opgave voor de komende jaren zoekt ViVa! Zorggroep nu een derde directeur Zorg aandachtsgebied woonzorg locaties die zich zal richten op de helft van de in totaal 18 woonzorg locaties.

Kerncijfers (2018)

Aantal cliënten

intramuraal ca. 1.450 cliënten, extramuraal ca. 5.400 cliënten

Aantal medewerkers

3.700 (ruim 2.200 fte) + 1.500

vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 163,7 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 6,0 miljoen

Weerstandsvermogen 

(eigen vermogen in % totale opbr.)

ca. 20%

 

Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht ViVa! Zorggroep positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.vivazorggroep.nl

Profiel Directeur Zorg aandachtsgebied woonzorg locaties

U bent verantwoordelijk voor de aansturing van 9 locaties in de regio Heerhugowaard, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest.

U rapporteert aan de Raad van Bestuur. U bent lid van het Managementteam. Samen met collega directeuren bent u verantwoordelijk voor het leveren en versterken van de integrale dienstverlening rondom de cliënt. U bent zichtbaar in de organisatie en op de werkvloer en u bent er van doordrongen dat alle activiteiten binnen ViVa! Zorggroep erop zijn gericht om gezamenlijk te werken aan het goede leven van cliënten.

Afhankelijk van de overeen te komen portefeuilleverdeling met de collega Directeur Zorg met aandachtsgebied woonzorg locaties geeft u leiding aan 10 teamcoaches; indirect geeft u leiding aan ca. 600-700 fte (afhankelijk van de portefeuilleverdeling). U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke factor. U bent snel in staat een netwerk op te bouwen met interne en externe stakeholders. U hecht veel belang aan medezeggenschap en cliëntparticipatie.

Uw opdracht is:

basis op orde; herijking vastgoedportefeuille (nieuwbouw); inspelen op complexere zorgvraag; aantrekkelijk werkgeverschap; verder bouwen aan integraliteit in aansturing op de locaties; aansturing van eigen domein; daarnaast collegiaal samenspel met de andere twee directeuren zorg en gezamenlijk aandeel in overstijgende projecten/diensten.

Resultaatgebieden

 • Waarborgen van de professionele en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening voor de cliënten.
 • Coachend leiding geven vanuit een goede balans tussen sturing vanuit de teamcoaches en het ontwikkelpad richting zelfsturing met meer ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid op de werkvloer. Essentieel hierbij is een flexibele opstelling en oog voor verschillen tussen teams en locaties.
 • Bijdragen aan het verstevigen van de positie van de intramurale zorg van ViVa! Zorggroep in de markt en versterken van de samenhang tussen de diverse locaties als ook initiatieven nemen en vormgeven aan strategische samenwerking en netwerkontwikkeling met relevante externe partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
 • Samen met de collega MT-leden doorontwikkelen van de ingezette vernieuwing van de organisatie en verder uitbouwen en verduurzamen van de dienstverlening van ViVa! Zorggroep.
 • Zorgdragen voor een efficiënte inrichting van het zorgproces en strak sturen op kostenefficiency en het terugdringen van kosten.
 • Operationaliseren van een innovatief dienstverleningsaanbod.
 • Initiëren van kwaliteitsbevorderende maatregelen en zorgdragen voor implementatie en verankering binnen de locaties.

 Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op hbo+ of academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Ruime ervaring als leidinggevende aan grote groepen medewerkers (min. 150 fte) in een VVT-zorgorganisatie.
 • In staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Bedrijfskundig sterk onderlegd alsmede aantoonbare ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten en het realiseren van kwaliteitsverbetering.
 • Bij voorkeur ervaring met het in goede banen leiden van bouwtrajecten.
 • Ruime ervaring met het indirect leidinggeven en het coachen van leidinggevenden.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Uitstekende communicator en netwerker, beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

 Kerncompetenties

 • Inspirerende, authentieke persoonlijkheid, straalt vertrouwen uit, toegankelijk.
 • Ondernemend en innovatief, resultaatgericht, daadkrachtig.
 • Bouwer en afmaker, toonbeeld van continuïteit en stabiliteit.
 • Geeft duidelijke kaders aan, zodat mensen weten wat van hen wordt verwacht.
 • Teamplayer en verbinder.
 • Kan relativeren en los laten, vergeet de humor niet.
 • Kritisch naar anderen, staat open voor zelfreflectie.

 Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao VVT. U bent bereid om zich voor langere tijd aan ViVa! Zorggroep te verbinden.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen