Manager Cliƫntondersteuning

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

De Waerden   

We streven naar een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking vaker mee doen met de mensen om hen heen. Vanuit die visie zorgen we dat onze cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken en net als ieder ander, het gewone leven ervaren. Hierbij betrekken we de mensen om de cliënten heen, zoals familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo zorgen we samen voor een vertrouwde basis waardoor onze cliënten zich verder kunnen ontplooien in hun eigen omgeving.

Zelf keuzes maken, mogen leren, eigen verantwoordelijkheden hebben, kunnen zijn wie je bent en van betekenis zijn, dat vinden we belangrijke waarden”.

De Waerden ondersteunt kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Ook bieden zij ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld. Hierbij werken wij samen met collega’s uit andere organisaties.

Medewerkers van De Waerden ondersteunen mensen met een beperking op het gebied van wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding of een selectie hieruit, afhankelijk van de vraag van de cliënt en/of zijn netwerk. De teams werken in zeven gebieden, te weten: West-Friesland, Hollands kroon, Texel, Anna Paulowna, Schagen, HAL-gebied, inclusief ODC de Vijfhoek, Velsen.

De ondersteunende diensten, zoals de afdelingen P&O, bedrijfsvoering en ICT werken allen vanuit het centraal bureau in Heerhugowaard. Bij De Waerden werkten in 2018 zo’n 400 medewerkers en 160 vrijwilligers, die 917 cliënten ondersteunen. In 2018 realiseerde De Waerden een omzet van ruim € 22 miljoen.

De Waerden is onderdeel van de Carante Groep, een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. De nadruk ligt op inkoopkracht, samenwerking op diverse “kleine” maar strategisch essentiële specialismen, samenwerken op ICT en het maximaal benutten van in de organisaties aanwezige kennis. In 2018 heeft dit geresulteerd in een intensieve samenwerking tussen vier organisaties op het gebied van beeldzorg, te weten ASVZ, Triade, SIG en De Waerden.

Meer informatie, waaronder het kwaliteitsrapport 2018 en de jaarrekening 2018 is te vinden op de website www.dewaerden.nl 

Organisatiestructuur

In december 2018 heeft het MT de huidige organisatiestructuur tegen het licht gehouden en heeft besloten toe te gaan werken naar een organisatiestructuur die beter aansluit bij de missie en visie, grootte van de organisatie, de markt en de omgeving waarin de organisatie zich begeeft. Hierbij past een eenvoudige en flexibele manier van organiseren gericht op de cliënten en op de inhoud die De Waerden te bieden hebben. De organisatievorm moet het mogelijk maken om zoveel mogelijk beslissingen te nemen in de omgeving van de cliënt. Centraal staat het versterken van de teamleiders waardoor de teams goed kunnen functioneren. Besloten is dat er een verdeling wordt gemaakt in twee onderdelen namelijk Cliëntondersteuning en Advies & Services waarbij elk onderdeel door één manager zal worden aangestuurd. Beide managementfuncties komen in plaats van de manager primair proces, manager stafdiensten, hoofd P&O en hoofd bedrijfsvoering.

De nieuwe managers spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en borging van de nieuwe structuur, werkwijze en cultuur die uitgaat van het principe dat iedereen die bij De Waerden werkt direct of indirect bijdraagt aan de beste ondersteuning voor cliënten. Gelijkwaardige collega’s die werken aan - en vanuit - een gedeelde visie op ondersteuning waarbij zij elkaar kunnen aanspreken en van toegevoegde waarde willen zijn voor de cliënt.

Duidelijkheid over de rollen, taken en bevoegdheden van de verschillende (nieuwe) functies en het zelforganiserend vermogen van de teams zullen de komende periode de nodige aandacht vragen. 

Van de managers wordt verwacht dat zij de kernwaarden van De Waerden vertegenwoordigen en uitdragen:

Plezier

 • Oog hebben voor het belang van werkplezier en dit stimuleert
 • Focus hebben op wat goed gaat en successen kunnen vieren
 • Gevoel van humor en relativeringsvermogen

Ontwikkelingsgericht

 • Werken vanuit vertrouwen
 • Inspireren en motiveren: perspectief bieden
 • Op gepaste wijze prikkelen en stimuleren

Respect

 • Tijd vrij maken voor de mens achter de functie
 • Tijd nemen voor functioneel overleg
 • Integer en zich niet uitlaten over anderen

Professioneel

 • Nemen (persoonlijke) issues serieus en zijn communicatief vaardig om iemand te ondersteunen bij het vinden van oplossingen
 • Gaan uit van de deskundigheid van mensen in het team en zijn vaardig in het creëren van commitment en eigenaarschap
 • Kunnen overstijgend denken en delen inzichten met de mensen van hun team

Nieuwsgierig

 • Kunnen zonder oordeel vragen stellen én luisteren
 • Kunnen reflecteren op invloed van het eigen handelen
 • Willen weten wie de ander is als mens 

Manager Cliëntondersteuning

De Manager geeft integraal leiding aan de afdeling Cliëntondersteuning waar 12 teamleiders, 6 gedragskundigen, 1 zorgbemiddelaar en 1 ondersteuner CDC dagelijks verantwoordelijk zijn voor de directe zorg aan de cliënten van de Waerden. De 12 teamleiders sturen samen ongeveer 35 teams, in totaal ruim 300 medewerkers aan.

De manager vormt samen met de manager Advies & Services en de bestuurder het MT dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het strategisch beleid en het bewaken van de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering vanuit de visie en missie van De Waerden. De managers geven leiding aan de afdelingen en vertalen de door de bestuurder vastgestelde strategische koers naar tactisch beleid. Zij vertegenwoordigen de organisatie en onderzoeken en initiëren relevante samenwerkingsmogelijkheden. Zij volgen de ontwikkelingen in de sector en spelen hier adequaat op in ten behoeve van De Waerden.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Opleiding bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen of Gezondheidswetenschappen
 • Aantoonbare meerjarige ervaring in een managementfunctie in de zorg
 • Kennis van en visie op de VG sector
 • Denkend en handelend vanuit cliënt perspectief
 • Stevig en verbindend leider; koersvast
 • Ervaring met leidinggegeven aan een organisatie in ontwikkeling
 • Ervaring met leidinggegeven in een platte organisatiestructuur

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

 Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam. Zij voert de voorselectiegesprekken, waarna kandidaten zullen worden voorgedragen aan de selectie- en adviescommissie.

Van der Vliet & Van der Schoot onderbouwt de benoeming met een test volgens de Lifo®methode. Een ontwikkelassessment en een referentenonderzoek maken tevens onderdeel uit van de procedure. 

Sollicitaties graag vóór 31 januari via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie / guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Van der Vliet & Van der Schoot / Prinsengracht 650 / 1017 KV Amsterdam

www.vandervlietvanderschoot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen