Manager Zorg en Dienstverlening De Merwelanden

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

In het kort

De Merwelanden zoekt een gedreven manager Zorg en Dienstverlening. De Merwelanden staat voor een waardevol leven voor ouderen, waarbij ieder mens er toe doet, in verbinding met anderen. Samen voor een goed leven, dat is de missie. Binnen de kaders en de veranderingen in de wereld om ons heen, wil De Merwelanden de komende jaren stapsgewijs toewerken naar verdere groei, innovatie, professionalisering en toekomstbestendigheid van de organisatie, deels door de inzet van zorgtechnologie. Om aan deze strategie richting te kunnen geven en gestelde doelen te kunnen bereiken, is de organisatie op zoek naar een doortastende en ondernemende manager Zorg en Dienstverlening.

Spreekt dit je aan? We gaan graag met je in gesprek.

Inleiding

De Merwelanden staat voor een waardevol leven voor ouderen, waarbij ieder mens ertoe doet, in verbinding met anderen. Waardevolle zorg betekent voor iedereen iets anders, dat staat centraal in de visie van De Merwelanden. De organisatie richt zich daarom eerst op de mens en daarna pas op de zorg. Men werkt met hart en ziel, en samen met anderen, om ouderen de beste zorg en ondersteuning te bieden. De medewerkers van De Merwelanden zijn vakbekwaam: leren, groeien en innoveren hoort bij de ontwikkeling. De Merwelanden is een plek waar je veilig en plezierig kunt werken. Leren, groeien en innoveren hoort bij de ontwikkeling. Samenwerken met anderen aan goede zorg en ondersteuning. Met trots, lef en daadkracht bouwen de medewerkers verder aan de organisatie.

De kernwaarden van De Merwelanden zijn als volgt geformuleerd:

• wij werken samen aan goede zorg en ondersteuning
• wij richten ons altijd eerst op de mens zodat de zorg die wij bieden waardevol is
• voor ons is verbinding en plezier belangrijk. Wij zorgen voor een omgeving die bruisend is
• wij zijn vakbekwaam. Leren, groeien en innoveren hoort bij onze ontwikkeling.

De visie, missie en kernwaarden vormen de leidende principes van alles wat De Merwelanden doet. Realisatie van de missie en kernwaarden wordt mede mogelijk gemaakt door de ICT-omgeving. Deze gaat de zorg- en organisatiestrategie faciliteren. Voor De Merwelanden draagt zorgtechnologie bij aan veilig en plezierig kunnen blijven werken. Zorgtechnologie heeft als beoogd effect dat de zorg doelmatiger en duurzamer wordt. Hoe beter de ICT is ingericht en ondersteunend is, hoe meer de medewerker zich kan richten op de zorg aan ouderen. Bij de inzet van technologie is dit voor De Merwelanden een belangrijke toetssteen. Zorgtechnologie moet samen gaan met een kwaliteitsverhoging voor cliënten, met name op het gebied van eigen regie voeren, meer veilige vrijheid en verbinding. Het sluit aan bij de tweede kernwaarde: het bieden van een bruisende omgeving voor cliënten en hun naasten. Er wordt altijd eerst naar de mens gekeken en daarna naar de technologie. 

Voor meer informatie over de organisatie: www.demerwelanden.nl

Organisatiemodel

Het bestuur van De Merwelanden wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid van Stichting Merinos (de overkoepelende stichting). De Raad van Bestuur vertegenwoordigt rechtens intern en extern de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier andere leden, die allemaal een eigen aandachtsgebied hebben. 

Daarnaast is er een cliëntenraad geïnstalleerd. De cliëntenraad kan meedenken over het beleid, de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn en de dagelijkse gang van zaken binnen De Merwelanden. De cliënten hebben een centrale plaats binnen de organisatie. De raad is samengesteld uit cliënten en familieleden van cliënten. Het geeft cliënten een stem. De raad bewaakt en behartigt het belang van de gemeenschappelijke cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan management, bestuur en de Raad van Toezicht. De cliëntenraad bestaat uit vier leden.

Tot slot kent De Merwelanden een ondernemingsraad, die de medewerkers van De Merwelanden vertegenwoordigt. De ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht en heeft structureel overleg met de bestuurder en de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad bestaat uit zes leden.

De manager Zorg en Dienstverlening

Een waardevol leven voor ouderen staat continu op één en jij zorgt ervoor dat dit perspectief wordt meegewogen in alles wat er gebeurt. Met de inzet van technologie en innovatie verandert De Merwelanden mee met een razendsnel veranderende maatschappij. Jij bent daarin een aanjager, je faciliteert en prikkelt medewerkers. Je bent zichtbaar en je bent op laagdrempelige wijze in contact met medewerkers en cliënten. Het contact met de medewerkers is belangrijk, omdat het behouden en versterken van de kracht van de medewerkers cruciaal is voor de ontwikkeling van de organisatie.

Je bent eindverantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en geeft leiding aan ondersteunend personeel. Je coacht, ondersteunt, geeft sturing en vertrouwen aan medewerkers, bent zichtbaar, laagdrempelig en stimuleert de samenwerking. Daarbij is verbinding en plezier belangrijk. De omgeving moet bruisend zijn, zowel voor medewerkers als voor cliënten. De kwaliteit van zorg wordt hierin gewaarborgd en de financiële kaders in acht genomen.

De manager Zorg en Dienstverlening is lid van het MT, dat verder bestaat uit de bestuurder, de manager HR, de bestuurssecretaris en de manager Finance & ICT.

Het profiel, de functie-eisen en de gevraagde competenties van de gezochte kandidaat zijn hieronder weergegeven.

Profiel

Voor jou geldt:

• Je bent ambitieus, innovatief en ondernemend ingesteld.
• Je hebt het vermogen bruggen te bouwen en de organisatie in beweging te krijgen.
• Je hanteert de uitgangspunten van dienend leiderschap.
• Je weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.
• Je bent sterk richtinggevend door het stellen van heldere kaders.
• Je bent zichtbaar, empathisch en “open-minded”.
• Je hebt een visie op de sector ouderenzorg.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• Een academisch denk- en werkniveau.
• Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie (in een zorgorganisatie).
• Ervaring met veranderingsprocessen.
• Nadrukkelijke affiniteit met zorg aan ouderen (met psychogeriatrie).
• Een goed gevoel voor zakelijkheid in relatie tot kwaliteit van zorg.
• Ervaring met projectmatig werken.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Het vermogen om te verbinden.

Competenties

Verder ben je:

• doortastend en volhardend, maar ook geduldig;
• nieuwsgierig en leergierig;
• duidelijk en benaderbaar, in staat om draagvlak te creëren;
• een strategisch denker, analytisch en conceptueel sterk;
• creatief. 

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden vindt plaats conform de CAO VVT. De functie is ingeschaald in FWG 70.  Het betreft een dienstverband van 36 uur per week.

Procedure

De Merwelanden laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kan hem telefonisch en via e-mail bereiken:

Michiel Corsten: contactinformatie of michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Je belangstelling voor deze functie kan je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op donderdag 30 december. 

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 5 januari en donderdag 6 januari. De selectiegesprekken bij De Merwelanden vinden plaats op maandag 10 januari. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen