Manager Zorg, Welzijn en Behandeling

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Zorggroep Ter Weel is met negen woonzorgcentra centraal gevestigd in het hart van Zeeland en biedt als een gastvrije en ondernemende organisatie met een maatschappelijke verantwoording warme en professionele zorg, gericht op het hart van de kwetsbare ouderen in en rondom de woonzorgcentra. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide en toegeruste professionals met een toegewijd hart voor de zorg. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van ‘ruimte scheppen voor welbevinden’.

Meer informatie en kerncijfers over Zorggroep Ter Weel zijn te vinden op www.terweel.nl.

Organisatiemodel

Zorggroep Ter Weel kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam bestaat op dit moment uit vijf leden en staat onder voorzitterschap van de bestuurder. In verband met een vacature is Zorggroep Ter Weel op zoek naar kandidaten voor de functie Manager Zorg en Behandeling.

Manager Zorg en Behandeling

De manager Zorg en Behandeling geeft direct leiding aan de teamleiders zorg (en teamleider Welzijn) op de locaties van Zorggroep Ter Weel en aan de medische en de paramedische dienst. De manager Zorg en Behandeling draagt zorg voor het ontwikkelen en beheer van de zorg en behandel- concepten en de daarbij behorende innovatie en vernieuwing van het zorg- en behandelaanbod van Zorggroep Ter Weel. De manager Zorg en Behandeling maakt deel uit van het managementteam en is in die rol mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vernieuwing van het organisatiebeleid in de volle breedte.

De manager Zorg en Behandeling ontvangt rechtstreeks leiding van de bestuurder aan wie ook verantwoording afgelegd wordt. De manager Zorg en Behandeling geeft hiërarchisch leiding aan de leidinggevenden van de zorg- en behandelafdelingen. De manager Zorg en Behandeling geeft functionele aanwijzingen aan de medewerkers van de stafafdelingen.

Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • bezit uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • is ondernemend, doortastend en volhardend;
 • is sterk richtinggevend door het stellen van heldere kaders;
 • heeft tegelijkertijd een coachende en dienende stijl van leidinggeven;
 • heeft een visie op de sector ouderenzorg;
 • zorgt vanuit ervaring voor creatieve en vernieuwende inbreng in het overleg met collega-managers.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • heeft ruime ervaring als manager in de gezondheidszorg;
 • heeft ervaring met strategische beleidsontwikkeling, innovatie en advisering;
 • heeft kennis van de organisatie van gezondheidszorg in Nederland, de financiële stromen en de relevante spelers daarbinnen;
 • beschikt over bedrijfskundige kennis en ervaring;
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en van indicatiestellingen in de zorg.

Competenties

De kandidaat:

 • is in staat om de verantwoordelijkheid voor het primair proces (binnen kaders) laag in de organisatie te leggen;
 • heeft het vermogen bruggen te bouwen en de organisatie in beweging te krijgen;
 • stuurt op het voldoen aan kaders;
 • is met behoud van zijn eindverantwoordelijkheid, in staat om te delegeren;
 • weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.                                                        

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform cao VVT (FWG 70), afhankelijk van opleiding en ervaring.

Standplaats

Goes

Zorggroep Ter Weel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl.

Uw belangstelling voor deze functie kunt u alleen via de website www.corstencorsten.nl kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 13 december.
De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 16 december.

De gesprekken bij Zorggroep Ter Weel vinden plaats op dinsdag 7 januari en donderdag 9 januari. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen