Psychiater | jeugd | HIC

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Psychiater
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

BKV heeft een uitdagende functie die veel verantwoordelijkheid en creatieve vrijheid biedt. Ben jij de ideale kandidaat voor jeugdpsychiatrie?

Jouw nieuwe baan

Als psychiater ben je onderdeel van een multidisciplinair team, dat bestaat uit een mix van professionals zoals andere psychiaters, A(N)IOS'en, systeemtherapeuten en sociotherapeuten. In je rol als regiehandelaar draag je de verantwoordelijkheid voor de medisch-psychiatrische zorg op de afdeling. Je leidt opname- en zorgafstemmingsgesprekken en voert psychiatrische onderzoeken uit. Gedurende de opname houd je contact met de verwijzers om hen op de hoogte te houden van de behandeling en om passende vervolgzorg te plannen. Daarnaast onderhoud je contact met andere HIC-jeugdafdelingen in het land en denk je samen met collega's, zowel binnen als buiten de organisatie, na of het behandelaanbod van de HIC-jeugd geïndiceerd of passend is. Je werkt nauw samen met collega's van poliklinieken en andere klinische afdelingen om de continuïteit van zorg te waarborgen.

De HIC-jeugd is een intensief programma waarbij we kort verblijven (meestal 1 à 2 weken) om met jongeren en hun gezinsstelsel te werken. Het doel is om samen te onderzoeken wat de jongere nodig heeft om succesvol terug te keren naar huis, mogelijk met ambulante ondersteuning. Jullie bieden gerichte interventies aan om een thuisomgeving te bevorderen en betrekken het gezin intensief vanwege systeemcrises. Soms worden (een van de) ouders ook opgenomen op de afdeling om de interactie met de jongere te verbeteren en disfunctionele interacties om te zetten naar behulpzame interacties, bijvoorbeeld door modelling. Tijdens het verblijf verzamelen jullie observaties die helpen bij het verhelderen van de diagnose en het formuleren van een advies voor vervolgbehandeling.

Om de jongeren te ondersteunen bij het behalen van hun individuele doelen, worden verschillende middelen ingezet op de afdeling:

  • Psycho-educatie;
  • Opstellen van een signaleringsplan en een genogram;
  • Individuele gesprekken met de sociotherapeuten;
  • Ouder-mentorgesprekken;
  • Gesprekken met de systeemtherapeut;
  • Rooming-in;
  • Medicatie;
  • Psychiatrisch onderzoek;
  • Wekelijkse evaluatiegesprekken;
  • Oefenmomenten op de afdeling en thuis.

Jouw nieuwe werkplek

Het expertisecentrum biedt specialistische ggz en is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische problematiek, die stagneren in hun ontwikkeling. De kinderen die hier terecht komen, hebben te maken met psychische problematiek met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Samen met de ouders, naasten, school en andere netwerkpartners zetten jullie je in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Lukt dit niet? Dan bieden jullie snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling. Alles om zo optimaal mogelijk te zorgen voor herstel en participatie van het kind.

Als onderdeel van het expertisecentrum ga jij aan de slag op de HIC voor de jeugd. Deze afdeling is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die dringend intensieve psychiatrische hulp nodig hebben. HIC staat voor High Intensive Care. Jullie bieden kortdurende, intensieve behandeling aan jongeren en hun gezinnen die zich in een psychiatrische crisis bevinden en waarbij eerdere ambulante of poliklinische hulpverlening ontoereikend is gebleken. Naast crisisopnames kunnen jongeren ook opgenomen worden op de HIC als gastplaatsing voor andere instellingen of in het kader van een second opinion. Opname op de HIC kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden, zoals vastgelegd in de wet verplichte ggz. De focus van de HIC-jeugdafdeling ligt op het bieden van korte, maar intensieve zorg aan jongeren met ernstige psychiatrische problemen.

Wat breng je mee?

BKV zoekt een gedreven en teamgerichte Kinder- & Jeugdpsychiater om het team te versterken! Je hebt een sterke focus op de cliënt en het behalen van resultaten. Bij voorkeur communiceer je op een verbindende manier en draag je bij aan een inspirerende werkomgeving, inclusief het geven van supervisie aan de A(NI)OS.

Je voelt je als een vis in het water binnen een dynamische omgeving, waarbij je de doelmatigheid van de opnames bewaakt. Daarnaast ben je bereid om risico's te nemen als dit bijdraagt aan het herstel van de jongeren. Als deze beschrijving bij jou past, komen wij graag met jou in gesprek! Samen met jouw nieuwe werkgever wordt een passend takenpakket samengesteld dat aansluit bij jouw vaardigheden en interesses.

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een salaris van maximaal 10.616 euro bruto per maand, op basis van een fulltime dienstverband. Jouw uren worden in goed overleg bepaald. 

Deze werkgever is toegewijd aan het ondersteunen van zowel beginnende als ervaren psychiaters in hun professionele groei. Ze gelooft dat investeren in de ontwikkeling van psychiaters bijdraagt aan hun werkplezier en de kwaliteit van de cliëntenzorg. Voor startende professionals bied ze een fellowship-programma, en ervaren psychiaters krijgen de kans op een partnerschap. Daarnaast hebben is er de samenwerking met FiscFree, waardoor je profiteert van fiscaal voordeel bij de aanschaf van producten zoals telefoons, fietsen en laptops.

(Intermediair)

BKV: hét bureau in de zorg voor tijdelijke en vaste vacatures in de zorg in binnen en buitenlandUniek is onze... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen